งานเข้า บริษัท อูเบอร์ (Uber) ถูกรัฐบาลสหรัฐสั่งปรับเงินเป็นจำนวนกว่า 700 ล้านบาทเพราะหลอกลวงผู้ขับขี่รถยนต์ให้หันมาขับขี่รถยนต์กับทาง Uber โดยอ้างว่าจะมีรายได้มากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี

หลังจากที่มีการร้องเรียนว่าบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะรูปแบบใหม่ หรือ
รถกับบริษัทของตนจะมีรายได้มากตามที่กล่าวอ้าง ซึ่งทางคณะกรรมาธิการกลางคุ้มครองการค้าแห่ง สหรัฐอเมริกา หรือ (Federal Trade Commissioner) ได้ตรวจสอบถึงเรื่องราวดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นจริงตามที่มีการร้องเรียน จึงโทษปรับเงิน บริษัท อูเบอร์ เป็นเงิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 700 ล้านบาท โดยทัมีการตั้งข้อหาว่าโฆษณาหลอกลวงเกินจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ หรือ รถแท็กซี่ หันมาขับขี่ให้กับบริษัท อูเบอร์ มีความเชื่อว่าจะได้เงินเป็นจำนวนมากตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ จากการลงพื้นที่สอบสวนพบว่าผู้ขับขี่ในเมืองใหญ่ทั้ง นิวยอร์ค และ ซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และมีผู้ใช้บริการมากที่สุดของโลกทั้ง 2 เมืองกลับพบว่าไม่ได้มีรายได้สูงตามที่กล่าวอ้างจริง

แท็กซี่ อูเบอร์ ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงยังสื่อต่างๆหลอกลวงให้มาขับขี่

ขณะนี้บริษัท อูเบอร์ (Uber) ได้ขยายฐานการให้บริการมายังเมืองหลวงของประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ และทวีปเอเชีย ซึ่งรวมถึงเมืองท่องเที่ยวชื่อดังในประเทศไทย อย่าง กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งการจ้างผู้ขับขี่รถยนต์ของทางอูเบอร์ (Uber) ยังคงใช้รูปการโฆษณาชวนเชื่อแบบเดียวกับที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อหลอกให้ผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ หรือ รถแท็กซี่ ในประเทศนั้นๆ ให้หันมาใช้รถส่วนบุคคลเป็นพาหนะในการทำงานแทน และในหลายประเทศก็พบว่ามีการ ละเมิดกฏหมายในการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะจริง มีการร้องเรียนแต่บริษัทก็ยังนิ่งเฉยไม่ปฏิบัติตามซึ่งต่อไปในอนาคตอาจจะส่งผลกระทบกับผู้ที่ลงทุนซื้อรถยนต์เพื่อนำมาให้บริการ

 อูเบอร์ (Uber) ไม่ได้ เมืองไทยจำเป็นต้องรถยนต์รับจ้างสาธารณะ หรือ รถแท็กซี่ เท่านั้น

เมืองไทยต้องแท็กซี่ เท่านั้น!! กฎหมายไม่รองรับ อูเบอร์ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ไม่รับผิดชอบ จะงานเข้า!!

ซึ่งในประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนับล้านคนทำให้ปริมาณการใช้รถยนต์สาธารณะเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ทางบริษัท อูเบอร์ (Uber) ได้ใช้สิ่งนี้เป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้ามายังประเทศไทย แต่ในกฎหมายของประเทศไทยไม่สามารถทำได้ เพราะอูเบอร์นั้นมุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่ใช้รถยนต์ที่จดทะเบียนแบบบุคคลทั่วไปมาใช้ทำรับรถยนต์จ้างเพราะ ซึ่งขัดกับ พรบ. การจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยตรง อีกทั้งการขับขี่รถยนต์ในลักษณะการรับจ้างจะผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่แบบสาธารณะเหมือนกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทาง เพราะใบขับขี่ประเภทนี้จะต้องผ่านการทดสอบผู้ขับขี่ ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกที่มีมีข้อกำหนดมากกว่า ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทั่วไป อีกทั้งทางบริษัทประกันภัยรถยนต์ก็ได้ทีการแจ้งอย่างเป็นทางการก่อนการทำประกันภัยรถยนต์ทุกคันแล้วว่า การโดยสารรถยนต์รับจ้าง  อูเบอร์ (Uber) แล้วเกิดอุบัติเหตุ จะไม่คุ้มครอง หรือถ้าคุ้มครองก็จะไม่ครบตามความคุ้มครองปกติ เพราะถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ผิดประเภท ดังนั้นผู้ที่จะใช้รถยนต์โดยสารสาธารณะต้องทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าวนี้ด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

รายละเอียดของความคุ้มครองของ ประกันภัยรถยนต์รับจ้าง หรือ แท็กซี่

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ขับขี่

  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่

ขอบคุณข้อมูล ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 รถแท็กซี่ (ส่วนบุคคล) จาก todayinsure.com