เปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการนำเสนอต่อลูกค้า ธุรกิจ ประกันภัย คุณภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=750

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดงาน Insurance Forum ได้เชิญ Professor Dipak C. Jain อดีตอธิการบดีของ Kellogg School of Management มหาวิทยาลัย Northwestern ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และการวิเคราะห์โมเดล โครงสร้างการแข่งขันในตลาด ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นวัตกรรมด้านการตลาดในภาคการเงิน” โดยได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน มีลักษณะ 5 ประการที่สำคัญ ประกอบด้วย

1.ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ทำให้มีความคาดหวังในประเภท และคุณภาพ ของบริการเพิ่มมากขึ้น
2.ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาด มีความแตกต่างกันน้อยลง ทั้งคุณภาพ และราคา
3.ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นต่อตัวสินค้า หรือบริษัท
4.มีจำนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น
5.เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างมาก

ดังนั้น นักธุรกิจ หรือผู้บริหาร ควรเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการนำเสนอต่อลูกค้า ให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจต่อตัวสินค้า และตัวบริษัท ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความแตกต่างในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ มองว่าธุรกิจ ประกันภัย เป็นธุรกิจการเงิน และการบริการประเภทหนึ่ง คุณภาพของสินค้า และผลิตภัณฑ์ ประกันภัย จึงกำหนดโดยลูกค้า ดังนั้นธุรกิจ ประกันภัย จะต้องพัฒนาการให้บริการ โดยการสร้างมูลค่า ให้มีระดับสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คือการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การจัดบรรยายในเรื่องดังกล่าว เป็นแนวความคิดใหม่ ที่ธุรกิจ ประกันภัย ควรเห็นความสำคัญของลูกค้าว่าต้องการอะไร ธุรกิจมีการตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างไร ซึ่งนอกจากผู้บริหารภาคธุรกิจ ประกันภัย จะได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดใหม่ ในด้านการให้บริการแล้ว ยังได้รับมุมมองและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนต่ออุตสาหกรรม ประกันภัย ในอนาคตอีกด้วย

ที่มา : โพสต์ทูเดย์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย