ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ กางแผนรับ ประกันภัย ปี 58 เติบโตยั่งยืน มั่นใจ ประกันภัยรถยนต์ เบี้ยรับรวมเกิน 3,000 ล้านบาท

ayd_insกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย เปิดเผยว่า ในปี 2558 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของเบี้ย ประกันภัย รับรวมในระดับที่ไม่ต่ำกว่าอุตสาหกรรม ประกันภัย และเชื่อมั่นว่าจะเป็นการโตแบบต่อเนื่องจากปี 2557 ที่ผ่านมา ที่มีเบี้ย ประกันภัย รับรวม 3,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% ซึ่งสูงกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม ประกันภัย ทั้งระบบ ทั้งนี้ เชื่อว่าในอนาคตตลาด ประกันภัยรถยนต์ จะมีอัตราการเติบโตมากยิ่งขึ้น เนื่องจากโครงการ รถยนต์ คันแรกได้ยุติโครงการได้ปีกว่าแล้ว ทำให้เชื่อมั่นว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคจะกลับมา ซึ่งในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจประเทศเกิดการชะงัก เพราะคนไม่กล้าใช้จ่าย เก็บเงินเอาไว้ ทั้งนี้หลังจากเหตุการณ์ต่างๆ เข้าสู่สภาวะปกติ ทำให้ปัจจุบันคนเริ่มมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ เริ่มใช้จ่ายช่วงปลายปี 2557 และคาดว่ากำลังซื้อจะกลับมาเป็นปกติในปี 2558

อย่างไรก็ตามในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับสัดส่วนเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ พร้อมกับเปลี่ยนพื้นที่การทำตลาด โดยหันมาทำตลาด รถยนต์ เก่าในกรุงเทพฯ มากขึ้น เพราะอุบัติเหตุต่ำและรุนแรงน้อย ส่วนตลาดต่างจังหวัดหันไปทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมลดลงจากเดิม 97% เหลือ 92% แม้ว่าเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ จะลดลงประมาณ 2% แต่กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น ขณะที่สัดส่วนการ ประกันภัย เบ็ดเตล็ดอยู่ที่ประมาณ 37.3% ส่วนใหญ่เป็นการเติบโตของ ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับประกันอัคคีภัยเติบโต 19.6% และ ประกันภัย ขนส่งทางทะเล เติบโต 12.8%.

ที่มา : อาร์วายทีไนน์