สรุปราคาของเบี้ย ประกันภัย ไม่ได้ หากไม่ยุบสภาฯ จะเสนอ ครม.ได้ในช่วงเดือน ก.พ. เพื่อที่จะให้ ธ.ก.ส.เปิดขายได้

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=819

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตัวแทนจาก สศค. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และตัวแทนจากสมาคมประกันวินาศภัย กำลังเร่งสรุปแนวทางการรับ ประกันภัย ข้าวฤดูกาลผลิตปี 2557/58 ที่จะเริ่มเพาะปลูกในเดือน พ.ค.นี้ ทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า จะสามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ เพราะหากรอรัฐบาลให้ชุดใหม่มาพิจารณา อาจเปิดขาย ประกันภัย ไม่ทันฤดูเพาะปลูก โดยคาดว่าจะสรุปแนวทางการ ประกันภัย ข้าวได้ภายในเดือน ก.พ.นี้

“ที่ต้องหารือกับ กกต. เนื่องจากนโยบายนี้รัฐบาลต้องช่วยชาวนาออกค่าเบี้ย ประกันภัย ให้ในระดับหนึ่ง ซึ่งส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะนโยบายทำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์”

ในการเปิดขาย ประกันภัย รอบถัดไปนี้ จะยังคงดำเนินการคล้ายกับในรอบปีที่ผ่านมา คือ กำหนดราคาเป็นโซนตามความเสี่ยงของภัย แบ่งเป็น 5 โซน มีราคาอยู่ 5 ระดับแตกต่างกันไปตามความเสี่ยง โดยคงยังไม่สามารถให้ชาวนาทำ ประกันภัย นาข้าวทุกแปลงทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ อย่างที่ รก.รมช.คลังต้องการได้ เนื่องจากผลการศึกษายังไม่แล้วเสร็จ ทั้งในเรื่องเกณฑ์ค่าเบี้ย ประกันภัย ที่ต้องคิดตามโซน และการชดเชยสินไหมที่จะใช้ดัชนีผลผลิตเขตพื้น (Area Yield Index) เป็นตัวกำหนดแทนการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ

“ขณะนี้ยังสรุปราคาของเบี้ย ประกันภัย ไม่ได้ว่า ปีนี้ควรจะคิดที่เท่าใด ซึ่งเดิมทีหากยังไม่ยุบสภาฯ น่าจะเสนอ ครม.ได้ในช่วงเดือน ก.พ. เพื่อที่จะให้ ธ.ก.ส.เปิดขายได้เร็วหน่อย แต่พอเกิดยุบสภาฯ ต้องหารือไปยัง กกต.ว่าสามารถทำได้หรือไม่”

สำหรับการทำ ประกันภัย นาข้าวที่ผ่านมา อยู่ในระดับ 1 ล้านไร่ถือว่าน้อยมาก และไม่จูงใจให้บริษัท ประกันภัย มาดำเนินธุรกิจนี้ และยังมีปัญหาในเรื่องของการคิดเบี้ย ประกันภัย เพราะบริษัท ประกันภัย ต้องการราคาที่สูง ทำให้ชาวนาไม่ค่อยสนใจที่จะมาทำ ประกันภัย

ในเบื้องต้นโครงการ ประกันภัย นาข้าว กำหนดราคาเบี้ย ประกันภัย ไว้ต่ำสุด 120 บาทต่อไร่ สูงสุด 475 บาทต่อไร่ ชาวนาจะจ่าย 60-100 บาทต่อไร่ ที่เหลือรัฐบาลช่วยจ่ายให้ หากนาข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติ ได้รับการชดเชย 1,111 บาทต่อไร่ หากเสียหายจากแมลงศัตรูพืชได้รับการชดเชย 555 บาทต่อไร่

ที่มา : อาร์วายทีไนน์
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 | ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส | ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส | ประกันภัยรถยนต์ชั้น3


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย