ประกันภัย ที่ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวันที่คุณเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน โดยเฉพาะค่าาห้องพักของโรงพยาบาลเอกชนที่ค่อนข้างสูง

จากเหตุการณ์หลายเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่า เพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ในวันที่คุณเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน นอกจากภาระด้านค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายหลักที่น่าพิจารณาโดยเฉพาะ สำหรับเราๆ ท่านๆ ที่ต้องการได้รับการบริการที่สะดวกสบาย นั่นก็คือ ค่าห้องพัก โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนด้วยแล้วจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง น่าจะเพิ่มภาระให้กับคนทำงานมาก สิ่งที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจเข้าใช้บริการน่าจะเป็น ประกันภัย ที่ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้

บมจ.วิริยะประกันภัย จึงได้ออกแบบกรมธรรม์ ประกันภัย สุขภาพบุคคลแผน “รูม แคร์” ซึ่งเป็นกรมธรรม์ ประกันภัย ใหม่ที่จะช่วยดูแล แชร์ค่าห้องกับคุณ หากคุณต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 120 วัน) และค่าห้องไอซียู ตลอดจนค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (สูงสุด 15 วัน) โดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือกถึง 3 แผนด้วยกัน คือ แผน 1,000 แผน 2,000 และแผน 3,000 ซึ่งทุกแผนจะให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองประกันสุขภาพสูงสุด 135,000-405,000 บาท ตามแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อ โดยมีเบี้ย ประกันภัย เริ่มต้นที่ 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงอายุ)

ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังป่วย หรือเคยป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่สำคัญไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำ ประกันภัย เพียงแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัทเท่านั้น และจะคุ้มครองทันทีเมื่อได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ส่วนกรณีเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน จะเริ่มคุ้มครองหลังกรมธรรม์มีผลบังคับแล้ว 30 วัน

และนี่คืออีกหนึ่งความห่วงใยจาก “วิริยะประกันภัย” ที่จะช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าห้อง จากการเจ็บป่วยและต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ที่ส่งผ่านความห่วงใยในรูปแบบของกรมธรรม์ ประกันภัย สุขภาพบุคคล แผน “รูม แคร์” ช่วยคุณแชร์ค่าห้อง

ที่มา : อาร์วายทีไนน์