กองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ โชว์ผลงานดึงความเชื่อมั่นตลาด ประกันภัย ไทย

กองทุนฯ เผย 7 บริษัท ประกันภัย เชื่อมั่นระบบ ประกันภัย ไทย เสนอขายเบี้ย ประกันภัย ต่ำกว่ากองทุนฯ เพื่อรับความเสี่ยงไว้เอง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,327,737 ล้านบาท ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,...