คปภ. ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับอุทกภัย” ในงาน METALEX

ให้คำปรึกษา และข้อมูลด้านการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก...

ทิพยประกันภัย จ่ายสินไหมทดแทน

ทิพยประกันภัยมอบเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน 700,000 บาท แก่ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก หัวหน้าสินไหม ทิพยประกันภัย...