โตโยต้ามอเตอร์ กับแผน SBO หลังวิกฤติสึนามิ

บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ เป็นเอกชนที่มีการบริหารและจัดการภายใต้แนวคิด Social Best Operation หรือ SBO อย่างชัดเจนมาโดยตลอด โดยทางโตโยต้าได้มีการนำมาปรับใช้เป็นระยะเวลาหนึ่ง และพนักงานในองค์กรล้วนได้รับปลูกฝังให้นำแนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด...